Měřím, měříš, měříme...
aneb měřitelné veličiny kolem nás Úvod

Jak to začalo?

Na počátku celého projektu byla snaha o zpříjemnění a ozvláštnění výuky fyziky. SŠAI do té doby neměla vybavenou učebnu fyziky. Pro zpestření a názornost výuky byly zařazovány jednoduché pokusy vyrobené doma „na koleně“, proběhla exkurze do IQ Parku v Liberci, ve škole proběhla science show z Techmánie Plzeň. Při přednáškách u nás ve škole nás zaujali doktorandi z Matematicko-fyzikální fakulty UK s pořadem o přípravě astronautů na let do vesmíru, při kterém používali čidla Vernier, která studenty velmi zaujala.

Projekt

Právě tady má kořeny celý projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás. Chtěli jsme získat podobná zařízení, zapojit více studentů, více zkoumat, měřit a pokusy proniknout k podstatě věci. Nápad jsme od fyziky rozšířili k ekologii, tělesné výchově a matematice. Díky snaze autorů projektu a také možná díky troše štěstí, získala SŠAI grant OPPA. Z prostředků grantu bylo financováno vybavení přírodovědných učeben, nákup fyzikálních senzorů firmy Vernier, nákup fyzikálních pomůcek, nákup odborné literatury. Dále jsou z grantu hrazeny veškeré náklady na zajímavé exkurze a přednášky. Studenti obdrželi zdarma učebnici Základy fyziky.

 
2013 © HS&RS. Created by ONELIFE.CZ